Handboek pedagogisch beleidswerker en -coach

Geïnspireerd en professioneel aan de slag als pedagogisch beleidswerker en -coach

ISBN: 9789085603689
Bekijk dit boek in de webshop

Omschrijving

De functie van pedagogisch beleidsmedewerker en -coach is een relatief nieuw vak in de kinderopvang. Deze rol is in het leven geroepen om de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang centraal te stellen en staat zodoende in dienst van de pedagogiek. De pedagogisch beleidswerker en -coach heeft tot doel het pedagogisch beleid te staven op wet- en regelgeving  en vervolgens te vertalen naar het pedagogisch handelen op de werkvloer. Ook begeleidt de pedagogisch coach (soms complexe) coachtrajecten, variërend op individueel, groeps-, vestigings- of organisatieniveau.

In het huidige werkveld wordt deze functie op verschillende manieren uitgeoefend en bestaat er soms verwarring over wat wel of niet onder deze functie valt. Dit zie je bijvoorbeeld wanneer de rol van coach wordt gecombineerd met een leidinggevende rol. Deze dubbele pet kan ingewikkeld zijn voor zowel de coach/leidinggevende als de coachee. Omdat de noemer ‘coaching’  gemakkelijk een containerbegrip wordt, kan de integriteit van de coaching na verloop van tijd onder druk komen te staan.

In dit handboek brengen de auteurs in kaart in welke gebieden een pedagogisch beleidsmedewerker en - coach zich beweegt en waarom. Ze geven achtergrond informatie en richtlijnen voor het schrijven van een passend pedagogisch beleid en beschrijven werkprocessen en procesmatig werken, zoals het presenteren van nieuw beleid aan het management en de oudercomissie(s).

Ook is er aandacht voor het vormgeven van coachtrajecten en verschillende methodieken. Bij dit onderwerp leven meestal veel vragen van startende coaches. Onderwerpen worden belicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en er worden praktische handvatten aangereikt.

Dit Handboek pedagogisch beleidswerker en – coach biedt een leidraad voor startende pedagogisch beleidsmedewerkers en - coaches en kan als naslagwerk voor gevorderden worden gebruikt. Het is inzetbaar als studieboek in de beroepsopleidingen PEP, Pabo en GPM. Ook is dit boek interessant voor management en HR van een kinderopvangorganisatie, en een ieder die meer wil weten van dit vakgebied.

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in en blijf op de hoogte!