Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

www.maatschappelijke kinderopvang

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) maakt zich hard voor het realiseren van dit streven. Wij willen dat kwaliteit het uitgangspunt vormt voor ondernemers in de kinderopvang. Niet prijs, niet winst, niet kwantiteit. Wij zijn de branchevereniging voor kinderopvangorganisaties met een gezonde bedrijfsvoering waarbij de winst ten goede komt aan opvang voor alle kinderen. We noemen dit maatschappelijke kinderopvang en we verenigen ondernemers die dit maatschappelijke geluid willen laten horen en de bijbehorende doelen willen realiseren.

Branchevereniging Maatschappelijkekinderopvang
Orteliuslaan 11
3528 BA Utrecht
Tel.:085 – 0218500

E-mail: info@bmko.nl

de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang

WWW.KINDEROPVANG.NL
de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang is een jonge en groeiende vereniging die de belangen behartigt van Nederlandse ondernemers die professionele opvang bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar.

de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang
Postbus 93002
2509 AA DEN HAAG
Tel.: 070 3490 317
Fax: 070 3490 289
E-mail: secretariaat@kinderopvang.nl

Het landelijk klachtenloket voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen

WWW.KLACHTENLOKET-KINDEROPVANG.NL
Het landelijk klachtenloket voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen is een landelijk werkende organisatie met een centraal informatie- en meldpunt, tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 0900-1877 en per E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl.

Nieuwsbrief

Schrijf u in en blijf op de hoogte!