de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang

WWW.KINDEROPVANG.NL
de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang is een jonge en groeiende vereniging die de belangen behartigt van Nederlandse ondernemers die professionele opvang bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar.

de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang
Postbus 93002
2509 AA DEN HAAG
Tel.: 070 3490 317
Fax: 070 3490 289
E-mail: secretariaat@kinderopvang.nl

Het landelijk klachtenloket voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen

WWW.KLACHTENLOKET-KINDEROPVANG.NL
Het landelijk klachtenloket voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen is een landelijk werkende organisatie met een centraal informatie- en meldpunt, tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 0900-1877 en per E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl.

Nieuwsbrief

Schrijf u in en blijf op de hoogte!